پتروشیمی شیراز به سود رسید/شیراز برای هر سهم سود 127 تومانی شناسایی کرد
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، پتروشیمی شیراز از اوره‌سازان فعال در بازار بوده که عمده فروش شرکت مربوط به بازار صادارتی می‌باشد. پتروشیمی شیراز در سال 97، یک میلیون و 898 هزار تن فروش داشته که 889 هزار تن از فروش در بازار داخلی و یک میلیون تن مربوط به بازار خارجی می‌باشد. […]