بهبود عملکرد پارسیان در آبان ماه
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بیمه پارسیان در آبان ماه مبلغ 210 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 98 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بیمه ثالث اجباری بالاترین وزن را در حق بیمه صادره پارسیان دارد و در سبد خسارت پرداختی بیمه ثالث اجباری و بیمه درمانی بالاترین وزن […]
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پارسیان
سیگنال
در این مطلب گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پارسیان در تاریخ 12 اردیبهشت 98 را مشاهده خواهید نمود.