کشف واکسن کرونا و تأثیر آن بر بازار سرمایه
سیگنال
آیا واکسن کرونا می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد؟ در این مطلب تحلیلی در سیگنال به پاسخ این سوال اساسی و احتمالات موجود خواهیم پرداخت.
کرونا چگونه بنادر جهان را تحت تأثیر قرار داده است؟
سیگنال
حمل و نقل دریایی که بار بیشتری از تجارت را به عهده دارد که با شیوع کرونا بنادر جهان با فشارهای همه گیری مواجه شدند. رونق تولید و تقاضای زیاد برای کالاهای بادوام مصرفی در نیمه دوم سال گذشته باعث ایجاد رکود در مسیرهای اصلی حمل و نقل شده است.