تحلیل تکنیکال وگردش | شنبه 11 بهمن 99
سیگنال -
بانک گردشگری در بازار پایه زرد فرابورس و گروه “بانک ها و موسسات اعتباری” با نماد “وگردش” مورد معامله قرار می گیرد. تابلو معاملات: در جریان معاملات امروز، بیش از 24.7 میلیون برگ سهم به ارزش 51.8 میلیارد تومان با قیمت پایانی 20979 ریال ( 1.93%-) داد وستد شد و آخرین معامله نیز در 215000 […]
توضیح دو بانک منجر به رشد قیمت سهم و توقف نماد شد
بورس پرس -
پست بانک و بانک گردشگری درخصوص نوسان قیمت سهام و نتیجه برگزاری مزایده،دست به شفاف سازی زدند و با رشد قیمت و توقف نماد روبرو شدند.