در عرضه اولیه وپویا به هر کد چند سهم رسید؟
سیگنال -
عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری پویا امروز از ساعت 7:30 تا 12:30 ادامه داشت و د رنهایت 2 میلیون و 579 هزار و 755 نفر در آن شرکت کردند.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه وپویا اعلام شد
سیگنال -
دوره ثبت سفارش نماد "وپویا" از ساعت 07:30 الی 11:00 روز چهار شنبه 4 تیرماه می باشد که امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر خواهد بود.
شروع عرضه اولیه های تابستان 99 با شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا)
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا) اولین عرضه اولیه تابستان سال 99 خواهد بود و چهارشنبه این هفته 4 تیر ماه عرضه اولیه خواهد شد.
شرکت سرمایه گذاری پویا با نماد “وپویا” درج نماد شد
سیگنال -
بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت سرمایه گذاري پویا پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1399/02/17 بعنوان دویست و پانزدهمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.