در عرضه اولیه وپویا به هر کد چند سهم رسید؟
سیگنال
عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری پویا امروز از ساعت 7:30 تا 12:30 ادامه داشت و د رنهایت 2 میلیون و 579 هزار و 755 نفر در آن شرکت کردند.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه وپویا اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش نماد "وپویا" از ساعت 07:30 الی 11:00 روز چهار شنبه 4 تیرماه می باشد که امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر خواهد بود.
شروع عرضه اولیه های تابستان 99 با شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا) اولین عرضه اولیه تابستان سال 99 خواهد بود و چهارشنبه این هفته 4 تیر ماه عرضه اولیه خواهد شد.
شرکت سرمایه گذاری پویا با نماد “وپویا” درج نماد شد
سیگنال
بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت سرمایه گذاري پویا پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1399/02/17 بعنوان دویست و پانزدهمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.