برنامه « وپترو» برای چهار عرضه اولیه
دنیای اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به تنوع فعالیت و پرتفوی شما، پتانسیل‌ها و چالش‌های وپترو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واقعیت این است که تنوع پرتفوی برای شرکتی مانند شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از یک منظر مزیت محسوب می‌شود؛ چراکه تنوع در دارایی‌ها باعث تنوع در منابع درآمدی خواهد شد. به […]