عرضه اولیه وهامون
سیگنال -
براساس اطلاعیه بازار فرابورس ایران در روز ]چهارشنبه 6 مردادماه 1400 شاهد عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا ( سهامی عام) به روش ثبت سفارش خواهیم بود.