تحلیل تکنیکال ومهان به همراه نمودار (26 خرداد ماه 1399)
سیگنال
از دید تکنیکالی، ومهان پس از عرضه اولیه در قیمت 5625 ریال تا حوالی 1300 تومان رشد نمود و پس از آن وارد فاز اصلاحی خود شد.
ادامه روند سه عرضه اولیه ومهان، کلر و فروی چگونه خواهد بود؟
سیگنال
در بهمن ماه سال 1398 شاهد عرضه سهام سه شرکت ذوب روی اصفهان، کلر پارس و توسعه مالی مهر آیندگان در بازار بورس و فرابورس بودیم که در ادامه این گزارش به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
رکورد شکنی در میزان مشارکت کنندگان عرضه اولیه ومهان
سیگنال
میزان مشارکت سهامداران در عرضه اولیه ومهان (توسعه مالی مهر آیندگان) یک میلیون و 397 هزار و 115 نفر بوده است.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه ومهان اعلام شد
سیگنال
روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 تعداد 000‚000‚500 سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.
بررسی پورتفو سرمایه گذاری شرکت توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)
سیگنال
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) در سال 1374 تحت نام سرمایه گذاری آینده نگر به صورت سهامی عام تاسیس شد.
گزارشی از عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان)
سیگنال
سهام ومهان در روز دوشنبه 1398/11/21 با روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به عموم سهامداران عرضه می شود.
بازگشایی عرضه اولیه ومهان با 10 درصد نوسان مثبت
سیگنال
تا لحظه نگارش این گزارش بیش از 3 میلیون برگ سهم ومهان داد و ستد شده و بیش از 106 میلیون تقاضا برای سهم در قیمت 9614 ریال در صف خرید قرار دارد.
عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان) درج نماد شد
سیگنال
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد ومهان در گروه سرمایه گذاری ها و بازار فرابورس درج گردید و یک قدم به عرضه اولیه در بازار سرمایه نزدیک تر شد.