تحلیل تکنیکال ولبهمن | 26 مرداد
سیگنال -
رصد لحظه‌ای و تحلیل روند روزانه بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال در یک کانال نزولی 65 درصد ریزش را تجربه کرد و به محدوده خط میانی کانال در حوالی 550 تومان واکنش مثبت نشان داده است. هم اکنون درگیر با مقاومت سقف کانال در حوالی 780 تومان است و در صورت شکست این […]
2 سهم برگزیده امروز بازار سهام (ولبهمن،حپارسا) | یکشنبه 30 آذر 99
سیگنال
در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید. نمادهای معرفی شده […]
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (تایرا – ولبهمن) | یکشنبه 19 مرداد ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای تایرا و ولبهمن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.