گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه وسینا (بانک سینا)
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه وسینا در تاریخ 20 مرداد ماه 1398 برگزار شد.
رشد ۸۵ درصدی سود هرسهم «وسینا»
دنیای اقتصاد
بررسی عملکرد بانک سینا در پایان سال ۹۷ حاکی از رشد ۸۵ درصدی سود این بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.