تحلیل تکنیکال نماد وسپهر به همراه نمودار (2 آذر ماه 1399)
سیگنال -
در پایان معاملات امروز یکشنبه 2 آذر ماه 1399 حدود 145 میلیون برگ سهم وسپهر به ارزش 167 میلیارد تومان با قیمت پایانی 11534 ریال ( 4.04%-) داد وستد شد.
تحلیل گزارش‌های دوره‌ای نمادهای بجهرم ، وسپهر و کچاد
سیگنال -
در گزارش پیش‌رو به تحلیل گزارشات شش ماهه منتهی به شهریور1399 برای سه نماد بجهرم، کچاد و وسپهر خواهیم پرداخت.
در عرضه اولیه وسپهر به هر نفر چند سهم رسید؟
سیگنال -
در جریان عرضه اولیه وسپهر (شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات) تعداد 5 میلیارد و 400 میلیون سهم از این شرکت در نماد "وسپهر" بین متقاضی ها تقسیم شد.
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات را بهتر بشناسید
سیگنال -
شرکت گروه مالی سپهر صادرات در راستای ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری و مادر(هلدینگ) در کنار بانک صادرات و به عنوان یکی از شرکت های تابعه آن تأسیس شده است.
عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) قطعی شد
سیگنال -
یکشنبه 30 شهریور ماه شاهد عرضه اولیه‌ سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر در فرابورس خواهیم بود.
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات درج شد
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از تاریخ 1399/06/19 به عنوان دویست و بیست و ششمین شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران درج گردید.