پایه های سود «ایران زمین» بر درآمد سرمایه گذاری‎ها
-
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها در بانک «ایران زمین» بیش از سود تسهیلات اعطایی است که در نوع خود جالب توجه است. در این گزارش تلاش کردیم بر این دو جنبه که بنای سودآوری سال گذشته بانک بود، تمرکز کنیم.