تحلیل تکنیکال ورنا به همراه نمودار (25 شهریور ماه 1398)
سیگنال
ورنا که در گروه خودرو و ساخت قطعات بازار اول بورس فعالیت دارد، توانست سقف تاریخی خود در 160 تومان را بشکند.
تحلیل تکنیکال ورنا به همراه نمودار (22 مرداد 1398)
سیگنال
سرمایه گذاری رنا (با نماد ورنا) در گروه خودرو و ساخت قطعات قرار دارد و مالک 17 درصد سایپا و 5 درصد پارس خودرو است.