بررسی گزارش فعالیت وخاور (شهریور ماه 1398)
سیگنال
بانک خاورمیانه در شهریور ماه 125 میلیارد تومان درآمد تسهیلات و 75 میلیارد تومان سود سپرده داشته است.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “وخاور”
رادیو سهام
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در سامانه کدال، در مجمع بانک خاورمیانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ریال تصویب شد.