برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “وخاور”
رادیو سهام
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در سامانه کدال، در مجمع بانک خاورمیانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ریال تصویب شد.