4 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 8 دی ماه 98)
سیگنال -
در این گزارش نمادهای غبشهر، آریان، وتوشه و میهن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
تحلیل تکنیکال وتوشه به همراه نمودار (10 آذر ماه 1398)
سیگنال -
در سهم وتوشه از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی در حال نوسان است و با توجه به کف سازی قیمت انتظار داریم حرکت صعودی به روند خود ادامه دهد.