4 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 8 دی ماه 98)
سیگنال
در این گزارش نمادهای غبشهر، آریان، وتوشه و میهن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
تحلیل تکنیکال وتوشه به همراه نمودار (10 آذر ماه 1398)
سیگنال
در سهم وتوشه از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی در حال نوسان است و با توجه به کف سازی قیمت انتظار داریم حرکت صعودی به روند خود ادامه دهد.