تحلیل تکنیکال نماد وتوسم | 16 آذر 1400
سیگنال -
بعد از واکنش به محدوده 700 تومان در نزدیکی خط روند صعودی آبی رنگ، این نماد با افزایش تقاضا مواجه شده است و امروز نیز در صف خرید قرار داشت. مقاومت سهم در نزدیکی محدوده 1000 تومان قرار دارد.
تحلیل تکنیکال وتوسم | 29 شهریور 1400
سیگنال -
گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال بعد از ریزش بیش از 60 درصدی از سقف تاریخی، سرانجام به محدوده 600 تومان در نزدیکی خط روند صعودی آبی رنگ واکنش مثبت نشان داد و توانست تا هزار تومان نیز رشد را تجربه کند و هم اکنون دچار اصلاح […]
تحلیل تکنیکال وتوسم | 30 مرداد
سیگنال -
این نماد بیش از 60 درصد در یک کانال نزولی کاهش قیمت داشت و با نزدیک شدن به حمایت 600 تومان در کف کانال واکنش مثبت نشان داد و توانست از این کانال نزولی خارج شود. حمایت مهم سهم در حوالی 780 تومان قرار دارد و مهمترین مقاومت آن نیز در حوالی 1000 تومان قرار […]
تحلیل تکنیکال وتوس | 16 مرداد
سیگنال -
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، سرمایه گذاری توس گستر با نماد وتوس را می‌توان با استفاده از یک کانال صعودی بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل کرد؛ با بررسی این سهم از نمای نزدیک بهتر می‌توان نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص کرد. رصد لحظه‌ای […]
وضعیت صورت های مالی (نه ماهه 1398) + گزارش فعالیت مهر ماه
سیگنال -
پیش از بررسی صورت سود و زیان، باید اشاره کنیم صورت سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری، تصویر کاملی از وضعیت مالی ارائه نمی کنند و برای بررسی این شرکت ها باید به تغییرات پورتفوی سرمایه گذاری آن ها توجه کرد. مجموع درآمد عملیاتی سرمایه گذاری توسعه ملی در دوره ی نه ماهه 340 […]