تحلیل تکنیکال وتوس | 16 مرداد
سیگنال
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، سرمایه گذاری توس گستر با نماد وتوس را می‌توان با استفاده از یک کانال صعودی بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل کرد؛ با بررسی این سهم از نمای نزدیک بهتر می‌توان نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص کرد. رصد لحظه‌ای […]
وضعیت صورت های مالی (نه ماهه 1398) + گزارش فعالیت مهر ماه
سیگنال
پیش از بررسی صورت سود و زیان، باید اشاره کنیم صورت سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری، تصویر کاملی از وضعیت مالی ارائه نمی کنند و برای بررسی این شرکت ها باید به تغییرات پورتفوی سرمایه گذاری آن ها توجه کرد. مجموع درآمد عملیاتی سرمایه گذاری توسعه ملی در دوره ی نه ماهه 340 […]