وام خود اشتغالی روستایی 1400
سیگنال -
طرح اشتغال روستایی چندین سال است که با هدف حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها، تسهیلاتی را به افراد ارائه می‌دهد.. در این طرح از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی اختصاص داده شده است. صندوق کارآفرینی امید، […]