عملکرد ۶ ماهه بانکی که با شایعه ورشستگی و تکذیب روبرو شده
-
بانک خصوصی حاضر در فرابورس که با شایعه ورشستگی و تکذیب آن روبرو شده ، گزارش عملکرد ۶ ماه اول سال جاری را با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه کرد. به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، بانک آینده که اخیرا” با شایعه ورشستگی و تکذیب یک مقام مسئول […]