تحلیل تکنیکال وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین) به همراه نمودار
سیگنال
شرکت توسعه اقتصادی آرین با نماد وآرین با سرمایه اسمی 140 میلیارد تومان در گروه سرمایه گذاری ها و در بازار پایه ب فرابورس قرار دارد.