چرا قیمت خودرو ترمز بریده؟
سیگنال -
هنوز وارد اردیبهشت 1401 نشدیم که بازار خودرو درگیر رشد مجدد قیمتها شده است. قیمتهایی که گویی ترمز بریده! خبرنگار خودرویی سیگنال با مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو درباره علل گرانی های اخیرپلکانی در سال جدید به گفتگو پرداخت. فرزانه می‌گوید: همیشه بازار خودرو اینگونه بوده که با ورود به سال جدید بین 5 تا […]
آینده بازار خودرو در صورت احیای برجام
سیگنال
با به گوش رسیدن احتمال یک توافق جدید برجامی در روزهای پایانی سال گذشته ،این نورنوید در دل مصرف کنندگان روشن شد که در 1401 سرانجام قفل 4 ساله ممنوعیت واردات خودرو باز ، محصولات جدید و بروز راهی بازار و طبعا افت قیمت ارز سبب کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد شد.رخ ندادن این توافق […]