تحلیل تکنیکال مرقام به همراه نمودار (24 مرداد ماه 1398)
سیگنال
شرکت ایران ارقام (با نماد مرقام) در بازار اول بورس تهران و در گروه رایانه و فعالیت های وابسته مورد معامله قرار می گیرد.
عزم خروج فرهنگیان از «مرقام» / نام «ولساپا» در لیست خرید حقوقی‎ها
تسنیم
مطابق انتظار شروع بورس در روز یک شنبه طوفانی بود و بازگشایی نمادهای بازگشته از مجامع، همچون «همراه»، به صعود شاخص کمک شایانی کرد. صف خرید سنگین و فروش بالای حقوقی‎ها در دو نماد دارویی از نکات جالب توجه بازار سرمایه بود.