پایان 4 روز پر هیجان برای دوج کوین (DOGE) | 28 فروردین 1400
سیگنال
دوج کوین در طول سال های اخیر همیشه یک روند ثابت را طی کرده به این صورت که در یک بازه طولانی در یک محدوده رنج به سر برده و سپس به صورت هیجانی، یک رشد بی سابقه را دنبال کرده است.