اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/13
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ13 مرداد1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/08
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 8 مرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
مروری بر وضعیت بازار اوراق بدهی در تیر ماه 1398
سیگنال -
از میان اوراق موجود در بازار بدهی در پایان تیر ماه 1398، اوراق اشاد3 و اخزا723 به ترتیب با بازده تا سررسید به ترتیب به اندازه 32% و 30% بیشترین بازدهی را کسب کرده‌اند. این اوراق به دلیل عدم نقدشوندگی مناسب و معامله کمتر نسبت به سایر اوراق، بازدهی بیشتری را در بازار کسب کرده‌اند
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/30
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 30 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/25
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز سه شنبه 25 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/19
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/16
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 16 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/11
سیگنال
در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز سه شنبه 11 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.