تحلیل تکنیکال لخزر (پارس خزر) | دوشنبه 6 بهمن 99
سیگنال -
پارس خزر با نماد لخزر در بازار اول بورس و گروه ماشین آلات و تجهیزت قرار دارد. این شرکت در زمینه ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی، محصولات سرمایشی و گرمایشی و هم چنین محصولات پخت و پز فعالیت دارد. لخزر در دوره یک ماهه منتهی به دی 99، حدود 91 میلیارد تومان درآمد کسب کرده […]
بررسی گزارش فعالیت لخزر (شهریور ماه 1398)
-
لخزر در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 27 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه نیز به همین میزان بوده است که این امر ثبات شرکت در فروش را نشان می دهد.