مقادیر و افت نرخ فروش محصولات این پکیج‌ کار
بورس نیوز
جمع فروش تجمیعی شرکت از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال رسیده است.