ویدئو | تأثیر بیماری های عالم گیر یک قرن اخیر بر بازارهای سهام در جهان
سیگنال -
در این ویدئوی تحلیلی جهت بررسی تاثیر بیماری های عالم گیر (پاندمیک) بر روی شاخص سهام بازارهای جهانی میپردازیم. بدین منظور جهت بررسی این موضوع به رفتار شاخص داووجونز (شاخص 30 سهم برتر بورس نیویورک و نزدک) در هنگامه وقوع این بیماری ها از سال 1918 میلادی تا کنون پرداخته ایم.