مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند هکمتان (قهکمت)
سیگنال
افزایش سرمایه شرکت قند هکمتان (قهکمت) از محل سود انباشته به اندازه 50 درصد تصویب شد و سرمایه شرکت به 410,400 میلیون ریال رسید.
“قهکمت” در ۱۱ ماه بیش از ۱۱۰ درصد از درآمد برآوردی را محقق ساخت
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت قند هکمتان در ۱۱ ماه منتهی به مرداد ۹۸ درآمد ۲۰۳ میلیارد تومانی ساخته است که با این میزان درآمد ۱۱۰ درصد از درآمد برآوردی برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ را پوشش داده است. قند هکمتان در مرداد ماه درآمد ۱۳٫۸ میلیارد تومانی ساخته است. […]