“قهکمت” در ۱۱ ماه بیش از ۱۱۰ درصد از درآمد برآوردی را محقق ساخت
رادیو سهام -
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت قند هکمتان در ۱۱ ماه منتهی به مرداد ۹۸ درآمد ۲۰۳ میلیارد تومانی ساخته است که با این میزان درآمد ۱۱۰ درصد از درآمد برآوردی برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ را پوشش داده است. قند هکمتان در مرداد ماه درآمد ۱۳٫۸ میلیارد تومانی ساخته است. […]
تحلیل تکنیکال نماد قهکمت (شرکت قند هکمتان) شهریور ماه 1398
سیگنال -
شرکت قند هکمتان با نماد قهکمت در بازاردوم بورس تهران و در گروه قند و شکر مورد معامله قرار می گیرد. بعد از چهار ماه که قیمت در روندی خنثی نوسان می کرد، از مستطیل تشکیل شده، خارج شد. با توجه به روند صعودی سهم تا قبل از ایجاد مستطیل خنثی، می توان انتظار داشت […]