قمرو در استانه شناسایی سود ناخالص 17 میلیارد تومانی
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، قند مرودشت در تیر ماه 128 تن تفاله خشک قلمی، 92 تن ملاس و 140 تن قند به فروش رسانده است. درامد قند مرودشت از فروش این محصولات در تیر ماه مبلغ یک میلیارد و 243 میلیون تومان است. قند مرودشت در دوره 12 ماهه منتهی به […]