قمرو در استانه شناسایی سود ناخالص 17 میلیارد تومانی
با اقتصاد -
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، قند مرودشت در تیر ماه 128 تن تفاله خشک قلمی، 92 تن ملاس و 140 تن قند به فروش رسانده است. درامد قند مرودشت از فروش این محصولات در تیر ماه مبلغ یک میلیارد و 243 میلیون تومان است. قند مرودشت در دوره 12 ماهه منتهی به […]