سهامداران این قندی تشنه سود نقدی / «قثابت» به دنبال فروش دارایی‎ها
بورس نیوز
درآمد شرکت‎های قندی به شدت تحت تأثیر نرخ فروش است که در دستان دولت قرار دارد. از سوی دیگر، هزینه‎های بالای تولید، مجال قرار گرفتن در حاشیه سودهای بالا را نمی‎دهد. در این میان، «قثابت» از راهی دیگر، به فکر فرار از زیان انباشته، افتاده است.