بررسی گزارش فعالیت ماهانه قاسم (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
قاسم در چهار ماه نخست سال 98 به صورت میانگین، ماهانه 200 میلیارد تومان درآمد داشته که این عدد در مرداد ماه با 10 درصد افزایش به 215 میلیارد تومان افزایش یافته است.
قاسم هم تجدید دارد؟
اخبار بورس -
معاونت مالی شرکت قاسم ایران: با بررسی همه جوانب این موضوع درصورتی‌که به این نتیجه برسیم که تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شود به‌طورقطع از مراجع قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد
توسعه سبد محصولات شرکت قاسم ایران
-
دکتر رضایی به سرعت گرفتن روند اقدامات مثبت در شرکت طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال گذشته به درخواست آزادگان سرافراز، ترکیب هیات مدیره تغییر کرد و به تبع آن روند توسعه ای که در این شرکت وجود داشت با بکارگیری مدیران حرفه ای و دلسوز سرعت بیشتری گرفت.