کدام ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟
سیگنال
قاسم کریمی کارشناس بازارهای مالی مقدمه سرمایه بازار یک ارز دیجیتال نشان‌دهنده ارزش کل آن است. در این بازار مارکت کپ یا مارکت کپیتالیزیشن (Market Capitalization)  2300 میلیارد دلار است. در ریزشی که اخیرا اتفاق افتاد، بازار حدود 15 تا 200 درصد از ارزش خود را از دست داد. در حال حاضر مارکت کپ حدود […]