تحلیل تکنیکال فنورد | 9 مرداد 1400
سیگنال -
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، نورد قطعات فولادی با نماد فنورد را می‌توان درون یک کانال صعودی بلند مدت دید. در حال حاضر سهم فنورد در روند صعود خود با برخورد به خط یک‌چهارم کانال دچار مشکل شده و در صورتی که توانایی عبور از […]
صنعت فلزات اساسی در سال 1400
سیگنال -
چهارمین صنعتی که مورد بررسی قرار می دهیم، صنعت فلزات اساسی است. در جدول زیر بازدهی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نمادهای زیر گروه این صنعت مشخص شده است. در سال 1399، نمادهای فاهواز، فزرین و فالوم بیشترین، و نمادهای فلوله، فروس، فافزا کمترین بازدهی را از خود به ثبت رساندند. […]
شناسایی زیان ۴۲۰ریالی “فنورد” برای سال مالی ۱۳۹۷
رادیو سهام -
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در صورت های مالی ۱۲ماهه به ازای هرسهم ۴۲۰ریال زیان شناسایی کرده است.
بهره‌برداری از خط تولید بیلت تا یک ماه دیگر
بورس نیوز -
پیگیر ورود به بازارهای صادراتی هم هستیم. تا این لحظه صادرات قطعی نداشته ایم؛ ولی امیدوارم در سال ۹۸ به بازارهای صادراتی نیز راه یابیم.