بهره‌برداری از خط تولید بیلت تا یک ماه دیگر
بورس نیوز
پیگیر ورود به بازارهای صادراتی هم هستیم. تا این لحظه صادرات قطعی نداشته ایم؛ ولی امیدوارم در سال ۹۸ به بازارهای صادراتی نیز راه یابیم.