تحلیل تکنیکال فمراد | 9 مرداد 1400
سیگنال -
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، آلومراد با نماد فمراد را می‌توان درون یک کانال صعودی بلند مدت دید. سهم فمراد، جزء سهام های شارپ بازار ایران به حساب می‌آید، با این حال هم‌چنان به خطوط کانال ماژور خود وفادار بوده و هم‌چنان بهترین نقطه فروش […]