بروز رسانی تحلیل تکنیکال نماد فلامی (24 آذر ماه 1398)
سیگنال
در صورت عبور از مقاومت 3680 تومان و تثبیت روی این قیمت و ادامه روند صعودی ، می توان انتظار افزایش قیمت تا محدوده 4100 تومان در مرحله اول و 4430 تومان در مرحله دوم داشت.
تحلیل تکنیکال فلامی به همراه نمودار (19 آذر ماه 1398)
سیگنال
شرکت لامیران با نماد " فلامی " از جمله شرکت های گروه "ساخت محصولات فلزی" بازار بورس تهران است.