تحلیل تکنیکال نماد فسپا | 18 آبان 1400
سیگنال -
نمودار: روزانه، لگاریتمی، تعدیل عملکردی این سهم به محدوده حمایتی حوالی 1700 تومان واکنش نشان داد و با افزایش تقاضا روبرو شد تا زمانی که خط روند نزولی کوتاه مدت در سهم (مقاومت 1900 تومان) شکسته نشود، ورود به سهم همچنان با ریسک همراه خواهد بود. ورود کم ریسک پس از شکست و تثبیت روی […]
تحلیل بنیادی فسپا | مهر 1400
سیگنال -
شاید بزرگ‌ترین سؤالی که سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال پاسخ آن هستند شناسایی میزان ارزنده بودن یک سهم است. در این مقاله ابتدا معرفی مختصری از شرکت مورد نظرمان انجام می‌دهیم سپس قصد داریم با توجه به روش کانسلیم که یکی از روشهای بررسی بنیادی سهام است، عوامل بنیادی موثر بر ارزندگی یک […]
تحلیل تکنیکال فسپا | 9 مرداد
سیگنال -
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، صنعتی سپاهان با نماد فسپا را می‌توان درون یک کانال صعودی بلند مدت دید. با توجه با اینکه فسپا در ریزش های خود خط میانی کانال را شکسته، اکنون همین خط یکی از مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی برای سهم به حساب […]