تحلیل تکنیکال فروس (فروسيليس‌ ايران‌) به همراه نمودار
سیگنال
فروسیلیس ایران با نماد فروس با سرمایه اسمی 87.5 میلیارد تومانی در بازار اول بورس و گروه فلزات اساسی قرار دارد.