تحلیل تکنیکال فاراک به همراه نمودار (20 شهریور ماه 1398)
سیگنال -
ماشین سازی اراک با نماد فاراک به هدف قیمتی 240 تومان رسید. در تحلیل قبلی که از این نماد ارایه شده بود، فاراک در قیمت 175 تومان در حال معامله بود. بعد از رشد کوتاه مدتی که فاراک تا محدوده 200 تومان داشت، نتوانست از این ناحیه عبور کند و تا نزدیکی خط روند صعودی […]
تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک (فاراک)
سیگنال
ماشین سازی اراک با نماد (فاراک) با سرمایه اسمی 628 میلیارد تومان در گروه ساخت محصولات فیزیکی و در بازار دوم بورس قرار دارد.