زمان و شرایط عرضه بلوک ۲۶.۱۷ درصدی سهام شرکت پرحاشیه بورسی
دنیای اقتصاد
شرایط و زمان عرضه بلوک ۲۶.۱۷ درصدی سهام شرکت پرحاشیه بورسی توسط سهامدار عمده از طریق بورس تهران اعلام شد تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.