نگاهی به شرکت پگاه گلپايگان از پنجره فروش‌های فصلی
سیگنال -
فروش شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در سه ماهه اول سال مالی 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 42 درصدی مواجه بوده که رشد قابل توجهی را شاهد بودیم.