تحلیل تکنیکال نماد غکورش | 2 مرداد 1400
سیگنال
غکورش نمودار: هفتگی، لگاریتمی، تعدیل عملکردی عبور پر قدرت کندل هفته قبل از مقاومت 3900 تومان، این سطح را تبدیل به حمایت خوبی برای معاملات این هفته کرده است. اهداف میان مدت برای سهم 4350 تومان و سپس 4783 تومان خواهند بود. حمایت ها: 3900 تومان، 3700-3720 تومان
عرضه اولیه صنعت غذایی کورش (غکورش) به تعویق افتاد
سیگنال
عرضه اولیه شرکت صنعت غذایی کوروش (غکورش) با توجه به شرایط بازار، در تاریخ 1399/05/29 انجام نخواهد شد.