غپاک درآمد 87 میلیارد تومانی ساخت / درآمد غپاک 6 میلیارد تومان افزایش یافت
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، لبنیات پاستوریزه پاک در مرداد ماه درآمد 87 میلیارد تومانی ساخته است. انواع خامه به عنوان مهمترنی محصول شرکت است که در مرداد غپاک از محل فروش این محصول درامد 75 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین غپاک در دوره 5 ماه منتهی به مرداد 98 درآمد 391 […]
غپاک 81 میلیارد تومان درامد ساخت
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک تولید کننده انواع محصولات لبنی، در تیر ماه 11 هزار 251 تن محصول تولید کرده و 11 هزار و 536 تن محصول به فروش رسانده است و با توجه به این مقدار فروش درآمد 81 میلیارد تومانی ساخته است. مقدار تولید تجمیعی غپاک […]
افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت شیر خام شرکت لبنیات پاک
سیگنال -
شرکت لبنیات پاک از افزایش نرخ شیر خام با میزان ۳.۲ درصد چربی خبر داد.