تحلیل تکنیکال غمهرا به همراه نمودار (26 شهریور ماه 1398)
سیگنال
غمهرا (تولیدی مهرام) در نزدیکی خط روند صعودی خود در قیمت 2,870 تومان در حال معامله است.
درآمد غمهرا بیش از 12 میلیارد تومان کاهش یافت
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، گروه تولیدی مهرام در مرداد ماه 248 میلیارد و 882 میلیون تومان درآمد ساخته است. درآمد تجمیعی غمهرا در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98، مبلغ 146 میلیارد و 51 میلیون تومان است. غمهرا به طور میانگین در هر ماه از سال مالی 97 مبلغ 20 […]
“غمهرا” در تیرماه ٣٧ میلیارد تومان درامد ساخت
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، گروه تولیدی مهرام (غمهرا) در تیر ماه دو هزار و ۴۶۷ تن تولید داشته و مقدار دو هزار و ۷۱۶ تن را به فروش رسانده است. درآمد تیر ماه غمهرا مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان است. غمهرا در چهار ماه اول سال مقدار ۹ هزار […]