3 سهم برگزیده بازار سرمایه (چهارشنبه 11 دی ماه 98)
سیگنال -
در این گزارش برخی نمادهایی که حجم های نسبتا خوبی در مقایسه با 30 روز گذشته معامله شده اند و قدرت خریدار به فروشنده آنها مناسب است و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می‌شوند.