لیست انتظار عرضه اولیه ها در سال 1399
سیگنال
سوددهی قطعی شرکت در عرضه اولیه های چند سال اخیر باعث شده که سهامداران رغبت بیشتری به عرضه اولیه ها پیدا کنند. ما در این گزارش قصد داریم شرکت هایی که در لیست انتظار عرضه در سال جدید هستند را نام ببریم.
میزان بازدهی عرضه اولیه ها در سالی که گذشت | گزارش اختصاصی سیگنال
سیگنال
سال 1398 میزبان عرضه اولیه 23 شرکت جدید در بازار بورس و فرابورس بودیم، که از این تعداد 9 شرکت سهم بورس اوراق بهادار و 14 شرکت نیز در فرابورس ایران عرضه شدند.
به هر کد معاملاتی چه تعداد از سهام “ساوه” و “زکوثر” رسید؟
سیگنال
روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1398 شاهد عرضه سهام دو شرکت سیمان ساوه و سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس بودیم.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش نماد "زکوثر" از ساعت 10:15 الی 13:15 می باشد و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
اطلاعاتی در مورد شرکت سرمایه گذاری کوثر با نماد “زکوثر”
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال 1362 به نام "شرکت تصویران" تاسیس گردید. در سال 1381 نام شرکت به " شرکت سرمایه گذاری کوثر" تغییر یافت.
گزارشی از عرضه اولیه ساوه (شرکت سیمان ساوه)
سیگنال
سهام شرکت سیمان ساوه به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار دوم با نماد "ساوه" برای اولین بار امروز به شیوه ثبت سفارش از ساعت 7:00 تا 10:00 صبح جهت کشف قیمت به عموم عرضه می شود.
گزارشی از عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کوثر)
سیگنال
روز چهارشنبه تعداد 412 میلیون و پانصد هزار سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برای اولین بار به شیوه ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
در عرضه اولیه شگویا به هر کد چه تعداد سهم تعلق گرفت؟
سیگنال
روز شنبه شاهد عرضه 8.5 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان دویست و یازدهمین نماد معاملاتی (یکصد و بیست و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس) برای اولین بار در بازار دوم فرابورس بودیم.