بازگشایی کویر (شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر) پس از کنفرانس اطلاع رسانی با 10 درصد نوسان مثبت
سیگنال
نماد کویر پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی با تایید ناظر بازگشایی شد و توانست با 10.24% درصد نوسان مثبت معاملات امروز خود را به پایان برساند.
بازگشایی نماد کویر (شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
با توجه به اینکه نماد کویر کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرده است درصورت تایید ناظر با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد کویر (شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر) برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد معاملاتی کویر به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد متوقف شد.
تعلیق نماد وآوا (شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) در 22 آبان ماه
سیگنال
به منظور شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی وآوا حداکثر تا تاریخ 05/09/98 تعلیق شد.
بازگشایی نماد وآوا (شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
با توجه به اینکه نماد وآوا کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرده است درصورت تایید ناظر امروز بازگشایی خواهد شد.
گزارش عرضه اولیه در تاریخ 18 آبان ماه 1398
سیگنال
در روزی که شاخص کل معادل 525 واحد رشد کرد بسیاری از عرضه های اولیه اخیر بازار مجددا به صف خرید رسیدند.
ویدئو | آیا زمان فروش عرضه اولیه کویر فرا رسیده است؟
سیگنال
در پایان معاملات امروز عرضه اولیه کویر (فولاد سپید فراب کویر) با حدود 12 میلیون صف خرید کار خود را به پایان رساند.