آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری بانک + لیست صندوق های سرمایه گذاری بانک ها
سیگنال -
در لیست صندوق های سرمایه گذاری ایران، تعدادی صندوق سرمایه گذاری(mutual fund) هستند که توسط بانک‌ها تاسیس شده و به وسیله کارگزاری مربوط به همان بانک مدیریت می‌شوند. این صندوق‌ها که به صندوق های سرمایه گذاری بانک معروف شده‌اند، هیچ فرقی با بقیه صندوق‌ها ندارند. صندوق‌های بانکی مانند بقیه صندوق‌ها از انواع مختلف درآمد ثابت، […]
صندوق سرمایه گذاری بهتر است یا بانک | گزارش مقایسه ای بین سود سپرده‌ های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری
سیگنال -
در حال حاضر بیشترین سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در سال ۹۸، 10 درصد و بیشترین نرخ سود بانکی بلند مدت یک ساله ۱۵ درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است. البته اخیرا بانک مرکزی مجوز تمدید حساب‌های با سود سپرده بالای ۲۰ درصد سال گذشته را نیز به بانک‌ها داده است.