بررسی عملکرد و معرفی صندوق سرمایه گذاری بانک رفاه کارگران – گنجینه رفاه (صندوق در سهام)
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری بانکی نوعی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک(Mutual Fund) هستند که مدیریت و راهبری آنها را بانک های کشور انجام می دهند. در ایران بیش از 50 صندوق سرمایه گذاری مختلف وجود دارد که بانک ها آنها را تاسیس کرده اند. بعضی از بانک ها ممکن است چند صندوق سرمایه گذاری […]
صندوق سرمایه گذاری بهتر است یا بانک | گزارش مقایسه ای بین سود سپرده‌ های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری
سیگنال
در حال حاضر بیشترین سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در سال ۹۸، 10 درصد و بیشترین نرخ سود بانکی بلند مدت یک ساله ۱۵ درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است. البته اخیرا بانک مرکزی مجوز تمدید حساب‌های با سود سپرده بالای ۲۰ درصد سال گذشته را نیز به بانک‌ها داده است.