نحوه تشخیص قیمت مناسب برای هر قرارداد آپشن | دیلی سیگنال
سیگنال -
در ادامه ی برنامه های آموزشی در خصوص بازار آپشن همراه با آقای صادق آدینه، مدرس و معامله گر بازار آپشن و ابزارهای نوین مالی، در این برنامه به بررسی قیمت این قراردادها و نحوه ی تشخیص قیمت مناسب برای هر قرارداد آپشن پرداختیم. در ادامه ایشان نحوه ی دسترسی به قیمت ذاتی و قیمت […]
آموزش نحوه عملی معامله قراردادهای آپشن | دیلی سیگنال
سیگنال -
در این برنامه مطابق روال دوشنبه ها با آقای صادق آدینه، مدرس و معامله‌گر قراردادهای آپشن و ابزارهای نوین مالی به مباحث آموزشی در خصوص بازار مشتقات، اختیار معامله و ابزار نوین مالی پرداختیم.
برای ورود به معاملات اختیار از کجا باید شروع کرد؟ | دیلی سیگنال 21 تیر 1400
سیگنال -
در برنامه قبل راجع به ماهیت قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش صحبت کردیم و اینکه برای چه سهم هایی در بورس تهران و چه دارایی هایی در بورس کالا این قراردادها منتشر میشوند. با آقای صادق آدینه، کارشناس و معامله گر بازار مشتقات در مورد این موضوع صحبت کردیم. و در بخش دوم برنامه، همراه با آقای محسن ابراهیمی پور، کارشناس صندوق های سرمایه گذاری به معرفی قراردادهای آتی صندوق طلا که معاملات آن از 12 تیر ماه در بورس کالا شروع شده، پرداختیم.
کمک نرخ بهره بین بانکی برای صعود بورس | دیلی سیگنال 13 تیر 1400
سیگنال -
در بخش اول برنامه امروز به همراه آقای صادق آدینه، مدرس و معامله‌گر قراردادهای آپشن و ابزارهای نوین مالی در خصوص مبحث اختیار سهام، گفتگو نمودیم و در بخش دوم برنامه ی امروز همراه با آقای احسان چرمگی، کارشناس بازارهای جهانی به بررسی وضعیت کامودیتی ها در هفته ی گذشته پرداختیم.