تحلیل تکنیکال شیراز (پتروشیمی شیراز) به همراه نمودار
سیگنال
پتروشیمی شیراز (با نماد شیراز) در گروه محصولات شیمیایی بازار اول (تابلوی اصلی) بورس قرار دارد.
رشد چشمگیر در سود هر سهم “شیراز”
سیگنال -
شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۷۳ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش چشمگیری را نشان می دهد.