در عرضه اولیه شگویا به هر کد چه تعداد سهم تعلق گرفت؟
سیگنال
روز شنبه شاهد عرضه 8.5 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان دویست و یازدهمین نماد معاملاتی (یکصد و بیست و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس) برای اولین بار در بازار دوم فرابورس بودیم.
بررسی و تحلیل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (شگویا)
سیگنال
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال 1377 به منظور اجرای طرح های تولید اسید ترفتالیک خالص (PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) تاسیس شد.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه شگویا (شرکت پتروشیمی تندگویان) اعلام شد
سیگنال
روز شنبه مورخ 1398/12/17 معادل 8.5 درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان دویست و یازدهمین نماد معاملاتی (یکصد و بیست و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس) برای اولین بار عرضه خواهد شد.
گزارشی از عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد “شگویا”
سیگنال
پس از پذیرش سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در تاریخ 1398/11/05 در بازار دوم فرابورس، سهام این شرکت در روز شنبه 1398/12/17 به روش ثبت سفارش عرضه اولیه می شود.