ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه شگویا (شرکت پتروشیمی تندگویان) اعلام شد
سیگنال
روز شنبه مورخ 1398/12/17 معادل 8.5 درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان دویست و یازدهمین نماد معاملاتی (یکصد و بیست و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس) برای اولین بار عرضه خواهد شد.
گزارشی از عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد “شگویا”
سیگنال
پس از پذیرش سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در تاریخ 1398/11/05 در بازار دوم فرابورس، سهام این شرکت در روز شنبه 1398/12/17 به روش ثبت سفارش عرضه اولیه می شود.