افزایش سرمایه ۹۰درصدی در «شپنا»
سیگنال -
هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان از افزایش سرمایه ۹۰درصدی خود رونمایی کرد.