نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت پلی اکریل ایران (شپلی)
سیگنال
فعالیت اصلی شرکت احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن ها در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
فروش یک ماهه «شپلی» به ۳۱۷میلیارد ریال رسید
رادیو سهام
شرکت پلی اکریل ایران در گزارش فعالیت یک ماهه فروردین۱۳۹۸، مبلغ فروش محصولات خود را ۳۱۷میلیارد ریال اعلام کرد.