تحلیل تکنیکال نماد شپلی به همراه نمودار (20 آذر ماه 1398)
سیگنال -
کارخانجات پلی اکریل ایران با تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک، در بازار پایه زرد فرابورس در گروه "محصولات شیمیایی" قرار دارد.
نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت پلی اکریل ایران (شپلی)
سیگنال -
فعالیت اصلی شرکت احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن ها در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
فروش یک ماهه «شپلی» به ۳۱۷میلیارد ریال رسید
رادیو سهام -
شرکت پلی اکریل ایران در گزارش فعالیت یک ماهه فروردین۱۳۹۸، مبلغ فروش محصولات خود را ۳۱۷میلیارد ریال اعلام کرد.