فروش یک ماهه «شپلی» به ۳۱۷میلیارد ریال رسید
رادیو سهام
شرکت پلی اکریل ایران در گزارش فعالیت یک ماهه فروردین۱۳۹۸، مبلغ فروش محصولات خود را ۳۱۷میلیارد ریال اعلام کرد.